I 11 - Foce dell'Isonzo - Monfalcone / Naravni rezervat ustja Soče - Tržič
_
Pagina in allestimento
Od Naravnega rezervata ustja Soče (Riserva naturale foce dell'Isonzo) do Tržiča (Monfalcone)

Prvi del poti se vije po Naravnem rezervatu ustja Soče (Riserva naturale foce dell'Isonzo) po dobro označeni kolesarski poti.

To območje zaznamujejo obsežne površine, ki so jih v 20. letih prejšnjega stoletja pridobili z melioracijo (Bonifica del Brancolo), in ostanki gozda, ki je te površine nekoč povsem prekrival, danes pa jih porašča le mestoma in skupaj z naravnimi vodotoki iz arteških izvirov severneje ustvarja značilno krajino.

Na pot se odpravimo v kraju Riva Lunga in na razpotju pred restavracijo z igrali za otroke zavijemo desno. Pot nas vodi mimo gruče precej velikih topolov. Prav topoli so najbrž dali zemljepisno ime Alberoni, ki je zelo pogosto na priobalnih območjih med Tržiškim zalivom in delto Pada. Kmalu prispemo do drugega razpotja, ob katerem stoji votivna podoba Marije, ki so jo postavili v času melioracijskih del. Desno se razteza ravnica, značilna za tako pridobljeno ozemlje, levo, v smeri morja, pa mlajši borov gozd, ob katerem stoji kmečka hiša. Tu zapustimo dolgo ravno cesto, ki teče ob borovem gozdu, in gremo naravnost po kolovozu. Po dvesto metrih pridemo na most: pod nami je mlaka, kjer neredko vidimo želve in druge značilne močvirske živali. Vedno odprta vrata ob robu precej gostega gozda naznanjajo, da vstopamo na zasebno kmetijsko posestvo, nekoč last družine De Dottori; malo naprej na desni stoji pregrada iz kolov z odprtinami, skozi katere lahko opazujemo pestro živalstvo v mlaki, ostanku močvirja iz časa pred melioracijo (v lokalnem narečju "sguass", od koder je dobil ime tudi "opazovalnica Sguass").

Oznake na kolesarski poti nas usmerjajo levo, mi pa jo za kratek čas zapustimo in se napotimo prek dvorišča kmetijskega kompleksa: kmalu pridemo do nasipa, ki razmejuje območje delte Soče, oziroma natančneje, do rokava imenovanega Quarantia. Malo severneje lahko znotraj nasipa opazimo obsežno napol močvirno področje – to je nanos še enega naravnega vodotoka, ki je zaradi melioracije oslabel in se mu danes reče Brancolo morto.
Pokrajina vzdolž zadnjega dela toka reke Soče se je skozi stoletja močno spreminjala, v glavnem zaradi nestanovitnosti poti, ki so jim vode sledile na poti do morja, in posledično možnosti izkoriščanja okoliških površin. Glavni rokav je bila najverjetneje stoletja dolgo Sdobba, kjer je tudi današnji izliv reke. Tako je bilo do leta 1896, ko se je zaradi poplav tok preusmeril v Quarantio, ki je bila do takrat kratek, ozek naravni vodotok, ki se je napajal iz arteškega izvira in je tekel bolj ali manj vzporedno s Sdobbo. Ko so v 30. letih prejšnjega stoletja izvajali melioracijska dela na sosednjih območjih (Bonifica del Brancolo na levem bregu Soče, Bonifica della Vittoria s središčem Fossalon na desnem bregu), so tok Soče spet preusmerili v Sdobbo; med Sdobbo in Quarantio so zgradili "jez", mogočen objekt z velikimi loputami, ki se v primeru poplave pod pritiskom odprejo in omogočijo odtekanje vode v stranski rokav. Od takrat ima podolgovati pas zemlje, ki se razteza med rokavoma, otok Cona, natančneje zarisane meje ter bolj stanovitno, jasneje konfigurirano okolje in krajino; življenjske razmere, značilne za mokrišča, so omogočile naselitev tako selivkam in stalnim živalskim vrstam kot tudi zelo pomembnim rastlinskim vrstam. Na začetku 90. let prejšnjega stoletja je bil ustanovljen Naravni rezervat ustja Soče (Riserva naturale foce dell'Isonzo) z informacijskim centrom za obiskovalce ter nekaj objekti za raziskovanje in opazovanje; rezervat obsega območje otoka Cona in velik del levega brega reke.

Vrnemo se nazaj in nadaljujemo izlet po kolesarski poti. Zopet prispemo do nasipa: Quarantia je tu zelo široka in mirna. Na drugi strani vode se razteza otok Cona, ki ga oklepata Quarantia in zadnjih šest kilometrov toka reke Soče. Z vrha nasipa se nam odpira prečudovit razgled: na eni strani na otok Cona z informacijskim centrom, opazovalnicami, številnimi pticami in camarškimi konji; malo naprej se razprostira morje in v jasnih dneh lahko vidimo celoten Tržaški zaliv s Kraško planoto in istrskimi hribi; za nami se razteza ravnina z daljnimi vasmi, v ozadju pa obronki Krasa s tržiškim gradom (Rocca) in višavje vse do Julijskih Alp.

Izlet nadaljujemo po kolesarski poti do Punte Barene: tu se Quarantia neopazno izliva v morje, obala pa odločno zavije proti severu. Pot se nadaljuje ob vznožju nasipa, vsake toliko pa se lahko nanj povzpnemo in uživamo v razgledu, ki ga velikokrat poživijo različne ptice stalnice in selivke.

V bližini Rive Lunge, kjer je prvo od več betonskih stopnišč, naša pot zapusti rezervat. Malo pred tem lahko na levi vidimo še en vodotok, ki se je ohranil po melioracijah, potoček Alberone. Na drugi strani nasipa se peščine razširijo in tu se nahaja prvo kopališče; dvesto metrov naprej, ravno tako na desni strani, visoke krošnje nakazujejo bližino še enega naravnega vodotoka, Fiumisina, medtem ko je območje ob morju pogosto prizorišče kajtanja (deskanje na vodi s padalom), zlasti v dneh, ko piha močna burja.

Kolesarska pot nas pripelje do Marine Julie, letoviškega naselja, ki so ga zgradili v 70. letih prejšnjega stoletja v pričakovanju turističnega razvoja obalnega območja. Pot lahko nadaljujemo vzdolž nasipa, ki na drugi strani zgradb zamejuje mokrišče Cavana; območje je zelo zanimivo zaradi svoje naravne pestrosti in je, zlasti pozno poleti, zaradi številnih barvnih odtenkov tudi zelo slikovito. Lahko pa zavijemo v Marino Julio in se po kolesarski stezi vzdolž ceste odpravimo do kanala Brancolo in naprej do mosta, od koder nadaljujemo pot proti Tržiču (Monfalcone). Z mosta lahko na drugi strani izliva kanala v zaliv jadralskega kluba "La Vela" vidimo, kako teče delo v tržiških ladjedelnicah.

Severno od kanala Brancolo, na levi strani naše poti, se razteza najbolj zanimiv predel arteških izvirov mokrišča Cavana (SIC – Območje pomembno za Skupnost); če si ga želimo ogledati, gremo naravnost in nato zavijemo desno proti novi industrijski coni. Kolesarska pot pa se nadaljuje po ulici Bagni in pripelje do cerkve Marcelliana na zahodnem robu Pancana (Panzano).

Pred cerkvijo je vhod v javni park, kjer je bilo nekoč pokopališče. Pot nadaljujemo po drevoredu Cosulich, mimo vil za uslužbence ladjedelnic, nato pa prispemo do drugega javnega parka; nastal je v 50. letih prejšnjega stoletja na zasutem območju zaliva med zadnjo (danes edino še ohranjeno) elektrarno na Soškem prekopu (Canale De Dottori; glej Pot 3) in začetkom plovnega kanala Valentinis, ki ga vidimo na drugi strani ceste nasproti parka. Majceno pristanišče Nazario Sauro, ki leži tik pod cesto, je najsevernejša točka Sredozemskega morja.

Tu se naša pot priključi na sistem kolesarskih poti občine Tržič (Monfalcone) in na izbiro imamo več možnosti. Napotimo se lahko naprej ob kanalu Valentinis, lahko se v senci lipovega drevoreda San Marco podamo v središče mesta ali pa se odpravimo levo, čez park, vzdolž Soškega prekopa (Canale De Dottori) do parkirišča pri bolnišnici San Polo.

Informativa sull'uso dei cookie
Il presente sito web utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati dal sito e su come gestirli.

Definizioni
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).

Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.

Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando semplicemente il termine cookie

Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:

1. Cookie tecnici. I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web; cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

2. Cookie di profilazione. I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice). Il presente sito non utilizza cookie di profilazione.

Cookie di terze parti
Visitando il sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (proprietario), sia da siti gestiti da altre organizzazioni (terze parti). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza di "iframe", "plugin" o "script". Si tratta di parti della pagina visitata, generate direttamente dai suddetti siti ed integrate nella pagina del sito ospitante.

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da terze parti è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento.

Google Analytics
Il presente sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (Google). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie).
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito web (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report riguardanti le attività sui siti web stessi. Questo sito utilizza lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google nè cerca di collegare un indirizzo IP con l'identià di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali tee rzi trattino le suddette informazioni per conto di Google

Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptou

Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione dell'eventuale comando di logout. Altri cookie sopravvivono alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.

Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalià del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie. La disabilitazione dei cookie "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità. L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie proprietari e per quelli di terze parti.

A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti-> Opzioni -> Privacy, è possibile accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT