S 2 - Temnica: rifugi di guerra / po podzemnih bivališčih vojakov
_
Temnica/Temenizza: escursione negli alloggi sotterranei dei soldati della Prima Guerra Mondiale

 

Lunghezza/durata dell’escursione: 4,6 km, 2 ore

Difficoltà: non impegnativo

Punto di partenza: Temnica/Temenizza

Informazioni: Jamarski klub Temnica/Temenizza – Club speleologico Temnica/Temenizza

 

Lungo l’itinerario, che ci porta in direzione sud-ovest rispetto a Temnica/Temenizza, si trovano tre grandi grotte carsiche che furono utilizzate dall’esercito austro-ungarico, durante la Prima Guerra Mondiale, come rifugi. Tutte e tre le grotte sono aperte alle visite turistiche, organizzate dallo Jamarski klub Temnica, il club speleologico di Temnica/Temenizza.

 

Partendo dal centro informazioni di Temnica/Temenizza, scendiamo lungo la strada locale che porta a Vojščica/Voisizza. Attraversando una zona di case costruite di recente, svoltiamo a destra imboccando un sentiero sterrato che, inoltrandosi tra caratteristici muri di pietra, scende attraversando una località chiamata “Spodnje gmajne” (letteralmente le ‘lande inferiori’).

 

Il sentiero sterrato ci conduce verso l’imponente terrapieno di pietra della linea ferroviaria militare risalente alla Prima Guerra Mondiale.

 

Il tracciato della linea ferroviaria, disseminato di numerosi magazzini e rifugi, si attraversa un po’ più a ovest, dove il sentiero si biforca. Il ramo destro porta verso Novelo/Novello, oltrepassando invece il terrapieno possiamo dirigerci verso la Krompirjeva jama, la ‘grotta delle patate’. Costeggiando la profonda dolina, sul fondo della quale si apre l’ingresso della caverna, si raggiunge il sentiero sterrato successivo che imboccheremo verso destra, camminando tra i muretti di pietra. Dopo circa 200 metri, lasciamo il sentiero dirigendoci a sinistra, attraversando un terreno coperto di vegetazione, fino a raggiungere l’ingresso della Krompirjeva jama. 

Lasciando la grotta, risaliamo verso il bivio sulla linea ferroviaria e dirigiamoci verso nord. Dopo circa 700 metri raggiungiamo il paese di Novelo/Novello e scendiamo attraversando l’abitato. 

Sotto l’abitato, a circa 100 metri dalle ultime case, svoltiamo a destra imboccando una strada secondaria e, sulla curva, svoltiamo nuovamente a destra su un sentiero sterrato che porta verso nord. Attraversando campi coltivati e prati, si arriva ad un bivio: a sinistra il sentiero porta verso il monte Grmača, proseguendo invece diritti si arriva a Ozidje, dove si trovano la Klobasja e la Lojzova jama.  

Lasciamo la Lojzova jama e risaliamo, attraversiamo il sentiero e, passando accanto ai resti delle trincee, ci dirigiamo verso la cima del Grmača, cinta dalle mura di un castelliere preistorico, lunghe circa 550 metri. 

Dal Grmača torniamo sul sentiero sterrato e proseguiamo in direzione di Novelo/Novello. Una volta arrivati, alla curva, svoltiamo sul sentiero già conosciuto che porta verso sud, ma, dopo 100 metri, lo abbandoniamo e giriamo a sinistra attraversando il prato e un boschetto. Il sentiero ci conduce a Temnica/Temenizza, a soli dieci metri dal punto di partenza, nei pressi dell’ex scuola.

 

Collegamenti:

Dal Grmača, ovvero dal sentiero sterrato sotto la sua cima, si può proseguire verso Kostanjevica/Castagnevizza o verso l’itinerario storico nella zona di Lokvica/Loquizza.

Da Temnica/Temenizza, l’itinerario circolare dell’escursione porta fino a Lipa/Lippa di Comeno oppure, oltrepassando lo Sv. Ambrož, sul Tistelj (S3 e S4).

Temnica: Izlet po podzemnih bivališčih vojakov v prvi svetovni vojni

 

Dolžina/ trajanje izleta: 4,6 km, 2 uri

Zahtevnost: nezahtevno

Izhodišče: Temnica

Informacije: Jamarski klub Temnica

 

Pot nas vodi južno in zahodno od Temnice, ob njej pa so nanizane tri velike kraške jame, ki jih je avstro-ogrska vojska med prvo svetovno vojno uporabljala predvsem kot varna zaklonišča. Vse tri jame so odprte za turistični obisk, z njimi pa upravlja Jamarski klub Temnica.

Izpred informacijskega centra v Temnici krenemo navzdol po lokalni cesti za Vojščico. Med novimi hišami zavijemo desno na kolovoz, ki nas – ujet med značilne kamnite zidove – vodi navzdol čez predel, poimenovan Spodnje gmajne.

Na Spodnjih gmajnah je razvita tipična kraška gmajna, kjer se prepletajo travniki, nekdanji pašniki, pasovi grmičja ob poteh in med parcelami, redki gozdiči, ki vse bolj obvladujejo zaraščajočo pokrajino. Ta preplet najrazličnejših življenjskih okolij gosti izredno bogastvo rastlinskih in živalskih vrst.

 

Kolovoz nas pripelje do mogočnega kamnitega nasipa vojaške železnice iz prve svetovne vojne.

Normalnotirno železniško progo med Dutovljami in Kostanjevico je za oskrbo severnega dela kraškega bojišča zgradila avstro-ogrska vojska med avgustom in oktobrom leta 1915. Več o njej si lahko preberemo pri izletu med Temnico in Lipo, kjer je pot v velikem delu speljana po trasi te proge. Do Temnice je trasa lepo ohranjena, naprej pa je marsikje poškodovana in zaraščena, ponekod pa so tudi že odstranili kamniti nasip.

 

Traso železnice, ob kateri so bila številna skladišča in zavetišča, prestopimo nekoliko zahodneje, kjer je razcep poti. Desni krak vodi proti Novelu, čez nasip pa se podamo proti Krompirjevi jami. Mimo globoke doline, na dnu katere se odpira vhod v kaverno, pridemo do naslednjega kolovoza in gremo po njem med kamnitimi zidovi desno. Po dobrih dvesto metrih skrenemo s kolovoza levo čez zaraščen teren do vhoda v Krompirjevo jamo.

 

 

Od jame se vrnemo do razpotja pri vojaški železnici in se podamo proti severu. Po dobrih 700 metrih dosežemo Novelo in se sprehodimo navzdol skozi vas.

Pod vasjo, približno sto metrov od zadnjih hiš, zavijemo desno na stransko cesto in na njenem ovinku še enkrat desno na kolovoz proti severu, ki nas med obdelanimi polji in travniki pripelje do razcepa: levo gre pot proti Grmači, naravnost pa pridemo v Ozidje, kjer na naš obisk čakata Klobasja in Lojzova jama. Slabih sto metrov od kolovoza najprej naletimo na Klobasjo jamo.

 

Od Klobasje jame ni po omenjenem kolovozu daleč do sosednje, Lojzove jame, skrite nekoliko globje v zavetju okoliških vzpetin.

Od Lojzove jame krenemo navzgor, prečkamo kolovoz in se ob ostankih jarkov odpravimo do vrha Grmače.

Grmača je vzpetina severozahodno od vasi Novelo. Vrh je obdan z obzidjem prazgodovinskega gradišča, ki meri v obsegu 550 metrov. Kamnito obzidje je na severu in vzhodu še posebej močno. Vrh je bil močno utrjen tudi med prvo svetovno vojno, ko so bili na njem obrambni položaji avstro-ogrske vojske.

Z Grmače se vrnemo na kolovoz in gremo po njem do Novela. Tam na ovinku zavijemo na že znano pot proti jugu, vendar jo že po sto metrih zapustimo in zavijemo levo čez travnik in skozi gozdiček. Steza nas pripelje v Temnico le nekaj deset metrov stran od izhodišča pri nekdanji šoli.

 

Povezave:

Z Grmače oziroma s kolovoza pod vrhom se lahko podamo naprej proti Kostanjevici ali proti zgodovinskim potem na območju Lokvice.

iz Temnice nas krožna izleta vodita do Lipe ali čez Sv. Ambrož na Trstelj (S3 in S4)

Informativa sull'uso dei cookie
Il presente sito web utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati dal sito e su come gestirli.

Definizioni
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).

Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.

Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando semplicemente il termine cookie

Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:

1. Cookie tecnici. I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web; cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

2. Cookie di profilazione. I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice). Il presente sito non utilizza cookie di profilazione.

Cookie di terze parti
Visitando il sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (proprietario), sia da siti gestiti da altre organizzazioni (terze parti). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza di "iframe", "plugin" o "script". Si tratta di parti della pagina visitata, generate direttamente dai suddetti siti ed integrate nella pagina del sito ospitante.

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da terze parti è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento.

Google Analytics
Il presente sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (Google). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie).
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito web (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report riguardanti le attività sui siti web stessi. Questo sito utilizza lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google nè cerca di collegare un indirizzo IP con l'identià di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali tee rzi trattino le suddette informazioni per conto di Google

Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptou

Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione dell'eventuale comando di logout. Altri cookie sopravvivono alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.

Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalià del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie. La disabilitazione dei cookie "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità. L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie proprietari e per quelli di terze parti.

A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti-> Opzioni -> Privacy, è possibile accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT