S 4 - Sul Carso intorno a Temnica / na visoki rob kraške planote
_
Temnica/Temenizza: escursione sulle alture dell’altopiano carsico

 

Lunghezza/ durata dell’escursione: 9,5 km, 3 ore

Difficoltà: in parte impegnativo

Punto di partenza: ex scuola a Temnica/Temenizza

Informazioni:

 

La parte iniziale è identica all’escursione tra Temnica/Temenizza e Lipa/Lippa di Comeno. Lasciamo Temnica/Temenizza e, attraverso il bosco di Trepetičje, raggiungiamo il cimitero militare sotto lo Sv. Ambrož. Sul margine del bosco dietro al cimitero c’è una biforcazione: a destra si va verso Lipa/Lippa di Comeno, mentre noi saliamo verso lo Sv. Ambrož, ovvero nella valle tra lo Sv. Ambrož e la cresta di monti principale, la cui cima più alta è il Terstelj. Dopo qualche centinaio di metri di salita, nella parte superiore della valle, ci imbattiamo in una serie di caverne e di resti di baracche che servivano da rifugio durante gli attacchi d’artiglieria. Subito dopo ci congiungiamo al sentiero sterrato proveniente da Lipa/Lippa di Comeno, giriamo quindi a sinistra verso la cima, cinta da un imponente terrapieno di pietra. Lungo il sentiero, incontriamo numerose trincee di difesa, una della quali si estende all’interno della grotta carsica di Hram. Passando sotto le mura, arriviamo al versante meridionale, dove osserviamo un interessante edificio, una casetta in pietra per i pastori. La casetta è un semplice rifugio in pietra per i pastori. Al suo interno si riparavano dalla pioggia, dalla Bora, dal sole oppure la utilizzavano per custodire gli attrezzi e tenere al fresco le bevande. L’edificio è costruito a secco, senza l’uso di malta.

Attraversate le mura di pietra, ci dirigiamo verso lo Sv. Ambrož, una cima della catena dei Črni hribi che cingono, a nord, l’altopiano carsico. Lo Sv. Ambrož (531 metri), chiamato anche Tabor, con la sua caratteristica forma a cono e la posizione riparata sul limitare dell’altopiano, si staglia, già da lontano, all’orizzonte. Questo monte custodisce un patrimonio storico appartenente ad epoche diverse, dalla preistoria in poi. La cima è cinta da un castelliere lungo oltre 600 metri fortificato, per la maggior parte, da un terrapieno di pietra, alto all’esterno più di 10 metri, che si interrompe soltanto a sud-ovest dove, visto il terreno roccioso, il terrapieno non era necessario. All’interno del castelliere, dove erano sistemati delle semplicissime abitazioni, sono stati ritrovati numerosi frammenti di ceramica. Il castelliere venne utilizzato, anche nelle epoche successive, come rifugio dagli abitanti del paese situato sotto ad esso. Sulla cima si trova la chiesetta di S. Ambrogio di cui si sono conservate soltanto le rovine e la parte occidentale della chiesa, dove era situato l’altare. Si tratta di una chiesa romanica di “tipo istriano”. Accanto alla chiesa sono visibili i resti di una villa rustica.

 

Dalla cima scendiamo sulla sella fino al parcheggio, dove attraversiamo la strada che porta da Temnica/Temenizza al rifugio sul Trstelj. Percorrendo un sentiero sterrato ben consolidato, risaliamo, attraverso una pineta, il versante occidentale del monte Stol. Il sentiero ci conduce sulla strada sotto lo Stol che imbocchiamo verso destra, ma che lasciamo poi, dopo una curva stretta, per seguire un sentiero alpino marcato che ci porta verso la cima. Sul versante coperto da boschi e soprattutto sulla sua doppia cima si nascondono innumerevoli trincee, caverne e bunker. Sulla vetta allungata del monte Stol (cima ovest 628 m, cima est 629 m), l’esercito austro-ungarico costruì un vasto sistema difensivo, nel caso in cui fosse caduta la linea difensiva di Kostanjevica/Castagnevizza. Oltre alle trincee di difesa, si possono ancora vedere gli ingressi di imponenti bunker di cemento.

 

Scendiamo dallo Stol sulla sella sotto il Trstelj dove, presso il segnale, il sentiero si divide in numerose diramazioni. Seguiamo le marcature verso il versante opposto del Trstelj e raggiungiamo presto la cima, dove si erge l’imponente torre delle telecomunicazioni.

Il Trstelj, con i suoi 643 metri d’altitudine, è la cima più alta della catena montuosa settentrionale dell’altopiano carsico, chiamata Črni hribi. Andando dal Trstelj verso ovest, la cresta si abbassa gradualmente. I versanti, fino a un secolo fa, erano quasi del tutto privi di vegetazione, oggi sono per lo più ricoperti da boschi. Oltre al pino nero, che fu introdotto inizialmente per il rimboschimento e poi continuò a diffondersi spontaneamente, si trova anche la carpinella, la roverella e altri alberi e arbusti termofili.

 

Scendiamo, dalla cima, sul versante orientale, dove si trova il rifugio alpino intitolato all’eroe nazionale Anton Šibelj-Stjenka, comandante della 1° Kraška Četa che, durante la Seconda Guerra Mondiale, si oppose all’occupatore. Dal rifugio scendiamo lungo la strada, dopodiché seguiamo un sentiero marcato che prosegue diritto verso il basso, fino a Lipa/Lippa di Comeno. Presso la chiesa di Lipa/Lippa di Comeno, ci ricongiungiamo nuovamente all’itinerario tra Temnica/Temenizza e Lipa/Lippa di Comeno. A Temnica/Temenizza possiamo ritornare per la via più breve, costeggiando il cimitero militare sotto lo Sv. Ambrož, oppure per quella più lunga, lungo il tracciato della ferrovia militare.

 

Il punto di partenza può essere trasferito da Temnica/Temenizza a Lipa/Lippa di Comeno, da cui si parte verso lo Sv. Ambrož e il Trstelj.

 

Collegamenti:

Dalla cima del Trstelj partono dei sentieri alpini in qualsiasi direzione: verso Šibelji/Sibeglia, Dornberk/Montespino, Renče/Ranziano, lungo le cime dei Črni hribi si snoda invece il sentiero alpino “Briceva pot” che porta sulla vetta.

Da Lipa/Lippa di Comeno è possibile imboccare l’itinerario circolare che porta a Škrbina/Scherbina e Sveto/Sutta (S6).

Temnica: Izlet na visoki rob kraške planote

 

Dolžina/ trajanje izleta: 9,5 km, 3 ure

Zahtevnost: delno zahtevno

Izhodišče: nekdanja šola v Temnici

Informacije:

 

Začetni del je enak kot pri izletu med Temnico in Lipo. Iz Temnice se skozi gozd Trepetičje podamo do vojaškega pokopališča pod Sv. Ambrožem. Na robu gozda za pokopališčem je razpotje, kjer gre desno kolovoz proti Lipi, nas pa vleče navzgor, proti Sv. Ambrožu oziroma v dolino med njim in glavnim grebenom z najvišjim vrhom Trsteljem. Po nekaj sto metrih vzpona, v zgornjem delu doline naletimo na večje število kavern in ostankov barak, ki so bile za Sv. Ambrožem varne pred topovskimi izstrelki. Na kratko se priključimo kolovozu iz Lipe, nato pa zavijemo levo proti vrhu, ki ga obroblja mogočen kamniti okop. Ob poti naletimo na obrambne jarke, eden od njih je speljan v kraško jamo Hram. Pod obzidjem pridemo do južnega pobočja, kjer naletimo na zanimiv objekt, kamnito pastirsko hiško.

Pastirska hiška je preprosto kamnito zatočišče pastirjev. Vanjo so se zatekli pred dežjem, burjo, sončno pripeko, ali pa so v njej shranjevali orodje in hladili pijačo. Gradili so jih na suho, brez malte.

Čez kamnito obzidje se prebijemo do Sv. Ambroža, stranskega vrha v hrbtu Črnih hribov, ki s severa obrobljajo kraško planoto.

Sv. Ambrož (visok 531 metrov), poimenovan tudi Tabor, s svojo stožčasto obliko in varno lego na robu planote že od daleč opozarja nase. Na njem srečamo dediščino različnih obdobij od prazgodovine naprej. Vrh obroblja prazgodovinsko gradišče z obsegom več kot šeststo metrov. Večji del je utrjen s kamnitim okopom, na zunanji strani visokim več kot deset metrov, le na jugozahodni strani zaradi skalovitega terena okop ni bil potreben. V notranjosti gradišča, kjer so bila preprosta bivališča, so našli številne drobce prazgodovinske lončenine. Gradišče je bilo tudi v kasnejših obdobjih zatočišče za domačine iz vasi pod njim. Na vrhu je bila tudi cerkvica sv. Ambroža. Ohranjene so le ruševine, še najbolj vzhodni del cerkve, kjer je stal oltar. Gre za romansko cerkev »istrskega tipa«. Poleg cerkve so vidni še ostanki nekdanjega kmečkega dvorca.

Z vrha se spustimo na sedlo do parkirišča, kjer prečkamo cesto, ki pelje iz Temnice do koče na Trstelju. Po dobro utrjenem kolovozu se skozi borov gozd vzpnemo čez vzhodno pobočje Stola. Kolovoz nas pripelje na gozdno cesto pod Stolom, po kateri gremo desno, vendar jo za ostrim ovinkom zapustimo in se po markirani planinski poti podamo navzgor proti vrhu Stola. Na gozdnatem pobočju, predvsem pa na dvojnem vrhu se skriva vse polno obrambnih jarkov, kavern in bunkerjev.

Na razpotegnjenem vrhu Stola (zahodni vrh 628m, vzhodni 629 m) je avstro-ogrska vojska zgradila obsežen obrambni sistem za primer, če bi padla obrambna linija pri Kostanjevici. Poleg obrambnih jarkov so še posebej opazni vhodi v mogočne, betonirane bunkerje. Za razliko od običajnega načina na Krasu, ko so uporabili naravne jame ali skopali umetne rove kavern, so tu kopali od vrha in nato zabetonirali stene in strop.

S Stola se spustimo na sedlo pod Trsteljem, kjer je pri preprostem znamenju razpotje številnih poti. Sledimo markacijam v nasprotno pobočje Trstelja in kmalu dosežemo vrh, kjer kraljuje mogočen telekomunikacijski stolp.

Trstelj je z nadmorsko višino 643 metrov najvišji vrh hribovitega severnega roba kraške planote, ki mu pravijo Črni hribi. Od Trstelja proti zahodu se hrbet postopoma znižuje. Pobočja so bila še pred slabim stoletjem skoraj popolnoma gola. Danes je večino teh površin zarasel gozd. Poleg črnega bora, ki so ga tu pogozdovali, kasneje pa se je razširjal tudi po naravni poti, najdemo tu še gabrovec, puhasti hrast in druge toploljubne drevesne in grmovne vrste. Na samem vrhu pa so še ohranjena suhi kraški travniki, kjer burja valovi čez preproge tankolistne vilovine, med katero se spomladi razcvetijo številne rastline, tudi prikupne jurjevke ali bedenice po domače.

Z vrha se spustimo na vzhodno stran, kjer stoji planinska koča, poimenovana po narodnem heroju Antonu Šibelju – Stjenki, komandirju 1. kraške čete, ki se je med drugo svetovno vojno uprla okupatorju. Od koče se sprva spuščamo po cesti, nato pa nas markirana steza povede naravnost navzdol proti Lipi. Pri cerkvi v Lipi se ponovno priključimo na pot med Temnico in Lipo. V Temnico se tako lahko vrnemo po krajši različici mimo vojaškega pokopališča pod Sv. Ambrožem ali po daljši po trasi vojaške železnice.

Lahko pa izhodišče prestavimo iz Temnice v Lipo, od koder se podamo na Sv. Ambroža in Trstelj.

Povezave:

Z vrha Trstelja vodijo planinske poti na vse strani: proti Šibeljem, proti Dornberku, proti Renčam, po slemenu Črnih hribov pa je speljana Briceva planinska pot, po kateri smo prišli čez Stol na vrh

iz Lipe se lahko podamo na krožno pot do Škrbine in Svetega (S6).

Informativa sull'uso dei cookie
Il presente sito web utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati dal sito e su come gestirli.

Definizioni
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).

Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.

Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando semplicemente il termine cookie

Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:

1. Cookie tecnici. I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web; cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

2. Cookie di profilazione. I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice). Il presente sito non utilizza cookie di profilazione.

Cookie di terze parti
Visitando il sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (proprietario), sia da siti gestiti da altre organizzazioni (terze parti). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza di "iframe", "plugin" o "script". Si tratta di parti della pagina visitata, generate direttamente dai suddetti siti ed integrate nella pagina del sito ospitante.

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da terze parti è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento.

Google Analytics
Il presente sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (Google). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie).
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito web (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report riguardanti le attività sui siti web stessi. Questo sito utilizza lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google nè cerca di collegare un indirizzo IP con l'identià di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali tee rzi trattino le suddette informazioni per conto di Google

Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptou

Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione dell'eventuale comando di logout. Altri cookie sopravvivono alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.

Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalià del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie. La disabilitazione dei cookie "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità. L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie proprietari e per quelli di terze parti.

A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti-> Opzioni -> Privacy, è possibile accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT